Luštěniny v praxi

08.05.2012 10:53

Před několika dny jsem se zúčastnila konference Luštěniny v praxi, kde jsem načerpala další informace, o které se nyní mohu podělit se svými klienty. Konference se konala 29. dubna v hotelu Santon u brněnské přehrady pod záštitou Katedry výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, České společnosti pro výživu a vegetariánství a Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin. Na konferenci bylo poukázáno na vysokou nutriční hodnotu luštěnin a poskytnuty rady k přípravě atraktivních pokrmů. Z přednášejích hostů bych ráda jmenovala doc. RNDr. Ing. Pavla Stratila Ph.D. (MZLU Brno), Ing. Elišku Škvařilovou a Jaroslava Škvařila (Odborná skupina pro gastronomii ČSVV), Ing. Zdeňka Hladíka (Asociace kuchařů a cukrářů), a především charismatického člověka, MUDr. Kamila Běrského, praktického lékaře, jehož přístup k léčení byl pro mě velmi podnětný.

Lenny